پد سلولزی کولر انرژی

نمایش دادن همه 7 نتیجه

پد سلولزی 7000 کولر انرژی 1,590,000تومان 1,520,000تومان
پد سلولزی کولر 11000 انرژی 2,200,500تومان 2,200,500تومان
پد سلولزی کولر 18000 انرژی 3,627,000تومان 3,627,000تومان
پد سلولزی کولر 3500 انرژی 819,000تومان 819,000تومان
پد سلولزی کولر 5500 انرژی 1,377,000تومان 1,320,000تومان
پد سلولزی کولر 6500 انرژی 1,744,500تومان 1,744,500تومان
پد سلولزی کولر 7500 انرژی 1,518,000تومان 1,518,000تومان

پد سلولزی یکی از عناصر اصلی کولرهای تبخیری است که به منظور خنک کردن هوا در این دستگاه‌ها استفاده می‌شود. این پد‌ها از مواد جذبی مانند سلولز تولید می‌شوند و وظیفه‌ی اصلی آنها تبدیل آب به بخار و سپس خنک کردن هوا به وسیله این بخار است.

عملکرد پد سلولزی در کولرهای تبخیری

1. آب جاری: آب از مخزن کولر به پد سلولزی جاری می‌شود. این پد دارای چند لایه از سلولز یا مواد مشابه است که اجازه عبور آب را از خود می‌دهند.

2. تبدیل به بخار: آب در تماس با هوای گرم و خشک محیط، تبخیر می‌شود و به بخار تبدیل می‌شود. این تبخیر نیاز به انرژی حرارتی دارد که از هوای محیط تامین می‌شود.

3. خنک کردن هوا: بخار تبدیل شده از پد سلولزی به هوا منتقل می‌شود. هوا که با بخار تبدیل شده در تماس است، خنک می‌شود. این فرآیند باعث کاهش دما و افزایش رطوبت هوا می‌شود.

4. انتقال هوا به داخل فضا: هوا خنک‌شده به وسیله فن‌ها به داخل فضاهایی که نیاز به خنکایی دارند منتقل می‌شود.

پد سلولزی در کولرهای تبخیری به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم در فرآیند خنک‌کردن هوا عمل می‌کند و می‌تواند با انتخاب مناسب و نگهداری درست، به کاهش مصرف انرژی در کولرها کمک کند. از آنجایی که این پدها نیاز به تعویض و نگهداری دوره‌ای دارند، مراقبت منظم از آنها مهم است تا کولر به صورت بهینه عمل کند.

سال تولید پد سلولزی کولر انرژی از سال 86 به بعد است .از مهم ترین موارد استفاده پد سلولزی می توان به جایگزینی آن با پوشال در کولرهای آبی اشاره کرد. پد سلولزی در مقایسه با پوشال دارای مزیت های به مراتب بیش تری می باشد، از جمله این مزیت ها می توان به خنکی بیشتر، کارایی بهتر در دمای بالاتر، طول عمر بیشتر، تنفس سالم تر و… اشاره کرد.

پد سلولزی کولر انرژی باعث کاهش عبور گرد و غبار به داخل فضا می شود، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت برای کاربری ها مختلف ،ﻧﺼﺐ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ بویژه در کاربرد گلخانه و مرغداری ،سطح تماس بیشتر هوا با آب در پدسلولزی نسبت به پوشال ،توزیع یکنواخت آب در تمام سطح پد برخلاف پوشال( خاصیت مویینگی)خاصیت جذب بیشتر آب